Osaaminen

  • Asiointitilanteet
  • Erilaiset tapahtumat
  • Koulutukset ja kurssit
  • Terveyden- ja sairaanhoidon tilanteet
  • Koti- ja ulkomaanmatkat
  • Terapiakäynti tulkkaukset
  • Harrastustulkkaukset
  • Opiskelutulkkaukset